Жұмыспен қамтылғандар

Түлектердің жұмыспен қамтылуы жайлы барлық уақытқа статистикасы

Бітіргендер саны: 17713

Жұмыспен қамтылғандар статистикасы барлық уақытқа

Жұмысқа орналасқандардың статистикасы

Түлектердің белгілі мақсаттарға байланысты

Бітіруші түлектердің саны 17713

Жұмыска орналасқандар саны 7313

Жұмысқа орналаспағандар саны 7037

Бос еместер саны 3363

Жыл бойынша Жұмыска орналасқандар саны

Жыл бойынша Жұмысқа орналаспағандар саны

Жыл бойынша Бос еместер саны